اداره کل تجهیز ات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو از بازگشایی سیاستدهی مواد و لوازم مصرفی برای شش ماه دوم سال خبر داد. در این خبر به بررسی بازگشایی اعطای سیاست شش ماهه دوم سال 1403/ مواد و لوازم مصرفی خواهیم پرداخت.

اداره کل تجهیز ات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد : با توجه به لزوم تامین به موقع ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی کشور، به اطلاع کلیه تامین کنندگان می رساند، سیاست دهی جهت اقلام مصرفی پزشکی (مواد و لوزام مصرفی) برای 6 ماه دوم سال 1403 اعمال می گردد. لذا متقاضیان می توانند نسبت به ثبت درخواست جهت دریافت سیاست حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه اقدامات لازم را بعمل آورند.(بازگشایی اعطای سیاست شش ماهه دوم سال 1403/ مواد و لوازم مصرفی)
همچنین مقتضی است تامین کنندگان پس از دریافت سیاست، با قید فوریت نسبت به ثبت سفارش اقدامات لازم را بعمل آورند.

منبع: سازمان غذا ودارو