لزوم ایجاد گواهی ثبت آماری (فیش ارزی) جهت تخصیص ارز ثبت‌سفارشات تجهیزات و ملزومات پزشکی

اداره پایش، برنامه ریزی و سیاستگذاری اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو از منابع ارزی در دسترس جهت تخصیص ارز خبر داد. در این مقاله به لزوم ایجاد گواهی ثبت آماری جهت تخصیص ارز ثبت‌ سفارشات خواهیم پرداخت.

اداره پایش، برنامه ریزی و سیاستگذاری اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد:
پیرو اطلاعیه‌های قبلی مبنی بر لزوم ایجاد گواهی ثبت آماری، با توجه به لزوم تخصیص ارز ثبت‌سفارشات تجهیزات و ملزومات پزشکی به منظور تامین به موقع، کلیه متقاضیان می‌بایست با قید فوریت از طریق بانک‌های عامل مربوطه اقدامات لازم را نسبت به ایجاد فیش‌های ارزی (گواهی ثبت آماری) و کارمزد مربوطه با توجه به منابع ارزی در دسترس به شرح ذیل تا حداکثر تا دو روز کاری بعمل آورند. (لزوم ایجاد گواهی ثبت آماری جهت تخصیص ارز ثبت‌ سفارشات)

اولویت فراوانی کد کارگزاری مبلغ معادل میلیون دلار نوع ارز توضیحات
1 M236IRTH 100 یورو شرکت واسطه
2 BKBPIRTR 80 یورو هالک هماهنگی لازم با بانک عامل بعمل اید.
2 BKBPIRTR 80 یورو هالک هماهنگی لازم با بانک عامل بعمل اید.
3 EIHBDEHH 4/00 یورو
4 CIYBIR80 3/2 یورو

 منبع: سازمان غذا و دارو