لزوم ایجاد گواهی ثبت آماری جهت تخصیص ارز ثبت‌ سفارشات

لزوم ایجاد گواهی ثبت آماری جهت تخصیص ارز ثبت‌ سفارشات

لزوم ایجاد گواهی ثبت آماری (فیش ارزی) جهت تخصیص ارز ثبت‌سفارشات تجهیزات و ملزومات پزشکی اداره پایش، برنامه ریزی و سیاستگذاری اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو از منابع ارزی در دسترس جهت تخصیص ارز خبر داد. در این مقاله به لزوم ایجاد گواهی ثبت آماری جهت تخصیص ارز...